Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

ISO/TS 8181:2022, Det kan visst vara roligt med certifiering!

- som certifiering skall vara

ISO/TS 8181:2022, Det kan visst vara roligt med certifiering!

Arbetsmiljö och ISO 45001:2018 i all ära, det är en viktig standard och ett viktigt område; men att må bra på jobbet och att ha roligt på jobbet, ja en liten skillnad är det allt.

FirstCert AB har under en tid arbetat hårt med att plocka fram ett certifieringsscheme för ISO/TS 8181:2022 och går idag ut med att erbjuda som komplement till arbetsmiljö, att man inte bara är säker på jobbet; utan att man faktiskt har kul på jobbet.

ISO/TS 8181:2022 följer den high level structure som ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 m.fl. Allt för att användaren och brukaren skall känna igen sig.

FirstCert har också plockat in ett riktigt toppnamn till bolaget i och med lanseringen, och vi är väldigt stolta över att Kalima Mehdi nu seglar under vår flagg.

K. Mehdi är ett riktigt tungt namn i sitt hemland Iran, med har sedan komedi-inflationen 2011 flyttat till Sverige och arbetat som humorkonsult sedan dess.
-”Hennes arbete med att skriva audit-criteria har för oss varit avgörande”
säger Mattias Strand, ansvarig för rekryteringen och utvecklingen av certifieringsscheme på FirstCert.

-”Eftersom vi arbetar med en HLS, så är det viktigt att användaren av standarden skall känna igen sig”
säger K. Mehdi,

Vi har fått justera några standardkapitels benämningar för att skapa en tydligare förståelse, vissa har vi lämnat helt orörda.

Sett till exempelvis kapitel 4.2 så är det mer eller mindre orört, inom humor så handlar det om att ”hitta publiken” här skall vi i stället hitta den anställde och vilken typ av humor man har inom företagets olika processer.

Här gäller det att vara vaken; K. Mehdi berättar att hon haft en interaktion med en person vid namn Jill på logistikavdelningen.
-”Där fanns det ingenting att jobba med” säger K. Mehdi
och fortsätter:
-”Vi fick flytta henne till ekonomiavdelningen och kalla henne för ”Avdrags-Jill” i stället”
Då gick det bättre ihop. Alla var inte helt övertygade; Men det var bara att Jilla läget.

Andra avsitt som har skrivits om ganska hårt är avsnittet inom kapitel 9.2, ”Intern revision” har fått byta namn till ”Intern humor” istället och skall bevaka de möjligheter till att utveckla sin egna humorkultur.

För de personerna med den värsta typen av humor, så har man tillägnat helt kapitel till dessa,
kapitel 7 byter namn från ”Stöd” till ”Störd” och en stark koppling till kapitel 10.2 kring avvikelser.

Ingen kan väl ha missat uppståndelsen på Oscarsgalan där komikern Chris Rock blev slagen av skådespelaren Will Smith efter ett opassande skämt om dennes hustru. Hade detta varit för en av våra kunder, så hade vi gått från en avvikelse inom ISO/TS 8181:2022 men också till ISO 45001:2018 då hot och våld uppstod.

Grundorsaken till dessa typer av avvikelser ligger ofta i 8.3 där man konstruerar sina skämt, antingen åt sig själv eller åt en kollega.

Det gäller att tänka innan man talar, och gå igenom 4 steg.
1. Vad är vårt ansvar (som organisation ”vi”)
2. Hur kan mottagaren uppfatta det (Will Smith)
3. Vad är risken för berättaren (Chris Rock)
4. Vad är risken för min nästa (du)

Eller helt enkelt ”We-Will-Rock-You”

Kompetensen som krävs för att revidera ISO/TS 8181:2022 är en väldigt vanlig fråga.
Humor är stort, brett och komplicerat; och det finns egentligen bara en typ av person som är lämpad för denna typ av revision, och det är göteborgaren. Även om det finns fallgropar med inflyttade från Bräkne-Hoby, Kisa och Flen mm.

Från FirstCert så genomför vi alltid en ”Professional interview” med alla revisorer, och får vi inte svaren vi förväntar oss så får vi då också tacka nej. Frågorna är allsidiga och kan handla om allt från sport till internationella frågor. K. Mehdi förklarar;
-”Vi fick en kandidat som landade helt fel”
”På frågan om man hört någon mer om lemlästningen i Sydafrika”
Så är det givna svaret ”Det var väl Nelson Man Dela”
och inte någon utläggning om det politiska läget.

Samma sak kring det ryktet om att fotbollsklubben GAIS börjat köpa upp stora arealer av skog runt Göteborg,
Det givna svaret är; ”Man behöver träna’”
-”Inte någon som pratar om Ole Söderbergs skadeläge”
-”Vad är det som är roligt med det?”
Avslutar K. Mehdi

Frågor kring ackreditering så har vi valt att gå en annan väl än den sedvanliga via Swedac.
Då humor är ett svårt område så har man bestämt att det blir en egen ackrediteringsordning, och istället för de klassiska tre kronorna, så blir det en smiley-emoji istället.
På sikt när vi är fler aktörer så har vi ju möjligheten att utvärdera varandra genom peer evaluation,
Det läget har vi inte idag, utan får förlita oss på vår inhyrda expert: komikern, Per Andersson som står för granskningen en så kallad Per-evaluation.

Vill ni också ha roligare på jobbet, certifiera er mot ISO/TS 8181:2022
Just nu har vi 12 månaders provperiod april-april. Missa inte det!