Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Nyheter

- som certifiering skall vara

ISO 45001:2023

Nya EN ISO 45001:2023

Det var många som blev tagna på sängen av nyheten kring SS EN ISO 45001:2023 (nedan ISO 45001:2023). Handen på hjärtat så kom det lite som en chock för oss också. Trots att det tidigt i står under Ikraftträdesnoteringen ”Texten i den internationella standarden ISO 45001:2018 har godkänts av CEN som EN ISO 45001:2023 utan…
Läs mer

ISO 45001:2018 ersätts av EN ISO 45001:2023

Vilka är nyheterna i den nya utgåvan av arbetsmiljöstandarden EN ISO 45001:2023? INGA! SIS: ”ISO 45001:2018 ersätts av EN ISO 45001:2023” Ikraftträdesnoteringen ”Texten i den internationella standarden ISO 45001:2018 har godkänts av CEN som EN ISO 45001:2023 utan ändring”

Där utveckling slutar, tar avveckling vid

”Nu har ni ju tittat på allt, varför skall ni hit nästa år igen”, den frågan får man titt som tätt.Ibland är frågan kanske befogad, ibland inte. Men för oss på FirstCert betyder inte certifikatet att ni är klara, snarare att ni precis har börjat. På inget sätt förringar vi ansträngningen som företaget gått igenom…
Läs mer

ISO/TS 8181:2022, Det kan visst vara roligt med certifiering!

ISO/TS 8181:2022, Det kan visst vara roligt med certifiering! Arbetsmiljö och ISO 45001:2018 i all ära, det är en viktig standard och ett viktigt område; men att må bra på jobbet och att ha roligt på jobbet, ja en liten skillnad är det allt. FirstCert AB har under en tid arbetat hårt med att plocka…
Läs mer

FirstCert AB, först med ny teknik

FirstCert AB, först med ny teknik Det är med viss stolthet vi idag kan presentera ett helt nytt koncept inom revision.Covid-19 har drabbat oss alla på något sätt, inte minst möjligheten att genomföra revison ute hos våra kunder.Vi har sett att kollegor i branschen har tagit fram system för att genomföra fjärrevisioner vilket har varit…
Läs mer

ISO 45001:2023

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö Svenska standardinstitutet skriver följande kring ISO 45001:2018: Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig mot standarden visar organisationer…
Läs mer

Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

– En stor del av vårt liv tillbringar vi på våra arbeten och det finns en nära koppling mellan arbete och individens hälsa och välmående. Därför är det viktigt att vi börjar kartlägga vad som påverkar hur vi trivs i arbetslivet och hur hälsosam vår arbetsmiljö är. Ett hälsosamt arbetsliv är ett prioriterat område i den nya arbetsmiljöstrategin. Vi behöver fokusera på det som idag är hälsofrämjande i våra arbetsmiljöer för att fortsätta sträva efter ytterligare förbättringar för att skapa långsiktig hållbarhet och hälsa, säger Johan Stenmark projektledare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Iceberg of ignorance

Iceberg of ignorance – Varför avvikelser är viktigt Vid revisionen kommer frågan kring avvikelser upp; Garanterat. Vissa företag är bra på att rapportera, andra rapporterar lite mindre. Frågan ”vad är en avvikelse” blir för oss allt mer relevant. Det handlar inte om att hitta syndabocken, det handlar inte alltid om att man kan spara tid,…
Läs mer

Förebygg och hantera psykisk ohälsa

Arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att kartlägga och
åtgärda risker i arbetsmiljön. Detta ska ske inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet och beskrivs i arbetsmiljöverkets
författningssamling AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
samt i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö”

FirstCert AB Som certifiering skall vara

Egenkontroll

Egenkontroll – Vad skall man tänka på? Flera företag har klassats som c-verksamhet (eller högre) och blir då samtidigt belagda med krav om egenkontroll. Detta är ett typexempel på ett intressentkrav i ISO 14001:2015. Egenkontroll finns också inom ISO 9001:2015 hos exempelvis byggföretag som enligt Plan och bygglagen, eller inom livsmedelsföretag och deras HACCP. Men…
Läs mer