Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Månad: januari 2021

- som certifiering skall vara

FirstCert AB Som certifiering skall vara

Egenkontroll

Egenkontroll – Vad skall man tänka på? Flera företag har klassats som c-verksamhet (eller högre) och blir då samtidigt belagda med krav om egenkontroll. Detta är ett typexempel på ett intressentkrav i ISO 14001:2015. Egenkontroll finns också inom ISO 9001:2015 hos exempelvis byggföretag som enligt Plan och bygglagen, eller inom livsmedelsföretag och deras HACCP. Men…
Läs mer

Kommande riktlinje om Ljus- och belysningsförhållanden

Kommande riktlinje om Ljus- och belysningsförhållanden Myndigheten för arbetsmiljökunskap meddelar om en ny kommande riktlinje för ljusförhållanden och dess vikt vid synkrävande arbeten. Dåligt ljus är inte bara dåligt för ögonen, utan kan också påverka hållningen i arbetet. Hillevi Hemphälä säger:– När det finns en bländande ljuskälla i den visuella miljön gör detta att man…
Läs mer

Bli en miljöhjälte, minska utsläppen av mikroplaster!

FirstCert AB informerar om: Bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten 2021 Naturvårdsverket har i uppdrag att fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Vi säger själva att ”vi vill vara…
Läs mer