Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Egenkontroll

- som certifiering skall vara

FirstCert AB Som certifiering skall vara

Egenkontroll – Vad skall man tänka på?

Flera företag har klassats som c-verksamhet (eller högre) och blir då samtidigt belagda med krav om egenkontroll. Detta är ett typexempel på ett intressentkrav i ISO 14001:2015. Egenkontroll finns också inom ISO 9001:2015 hos exempelvis byggföretag som enligt Plan och bygglagen, eller inom livsmedelsföretag och deras HACCP.

Men vi fokuserar på ISO 14001:2015 och c-verksamheter. Då det är ett krav för att företaget skall bedriva sin verksamhet. Tillsynsmyndigheten skall i sitt beslut/tillstånd ge tydliga kriterier kring vad som skall kontrolleras och med vilken frekvens. I många fall kan det handla kring prover av utgående vatten som med visst intervall skall skickas på analys. Det kan också handla om stoft (luftpartiklar), buller, eller markprover. Tittar vi på vad ISO 14001:2015 säger om miljöaspekter under A.6.1.2 (informativ bilaga) så är det bland annat detta man tar upp som aspekter.

Som certifieringsorgan ser vi det som en självklarhet att låta egenkontrollen bli en betydande del av ledningssystemet för ISO 14001:2015.

Naturvårdsverkets faktablad:
Egenkontroll för C-verksamheter
Naturvårdsverkets hemsida:
Vägledning och information

Bli en den av lösningen, certifiera ert miljöledningssystem ISO 14001:2015 hos FirstCert AB och upplev hur certifiering skall vara.

Dela detta via:

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]